مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب طبر شهرستان جاجرم)