رزومه مهندس حسن ادیبیان

کارشناس ارشد مهندسی عمران – محیط زیست

مهندس حسن ادیبیان در سال1377 در رشته مهندسی عمران با گرایش آب و فاضلاب از دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور) فارغ التحصیل شد و در همان سال با قبولی در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- محیط زیست شد که تا سال 1379 به طول انجامید. او همزمان با دوران تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به طور رسمی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1377 در شرکت پیمانکاری طوس عامر به عنوان مدیر اجرایی بخش مکانیکال تصفیه خانه فاضلاب اولنگ شهر مشهد و در سال 1378 در شرکت مهندسی شفاب و در پروژه بزرگ تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت شروع نمود.

از سال 1379 به مدت 5 سال در شرکت مهندسین مشاور طوس آب در سمت کارشناس و طراح در طرحهای بزرگ فاضلاب شهری و روستایی شامل تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای سبزوار، نیشابور، تنکابن، نورآباد، کازرون، استهبان، بجنورد، اسفراین و روستاهای استان خراسان رضوی، سمنان و یزد و… فعالیت کرده است. سپس در فاصله زمانی سالهای 1384 تا1386 در شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس در مدیریت طرح (عامل چهارم) طرحهای فاضلاب شهرهای نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه و مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چناران همکاری داشته است. از سال 1386 تا 1387 ضمن همکاری در شرکت مهندسین مشاور مددآب تهران به عنوان نماینده تام الاختیار با طرح و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بجنورد، در شرکت مهندسین مشاور پژوهاب شرق در سمت مدیر واحد آب و فاضلاب و مدیر پروژه در پروژه های آبرسانی و جداسازی فضای سبز از آب شرب مشغول انجام فعالیت بوده است.نظارت عالیه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی طوس(بزرگ ترین تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در سطح کشور) نیز از مهمترین پروژه های این دوره از فعالیت او بوده است.

مهندس حسن ادیبیان از سال 1387تا1389 به عنوان مدیر واحد مطالعات و دفتر فنی در شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن در طرحهای مختلف آب و فاضلاب شهری(طراحی تونل مشترک تاسیسات زیربنایی خیابان صاحب الزمان و نظارت عالیه فاضلاب شهر مشهد و….)همکاری نموده است. همچنین ایده برگزاری سمیناری با موضوع چالشهای اساسی مدیریت منابع آب توسط وی با موافقت شرکت مهاب ثامن مواجه شد. مهندس ادیبیان توانست با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب، این سمینار را با حضور پژوهشگران، کارشناسان و مدیران آب از سراسر کشور در اسفند ماه سال 1388 با موفقیت برگزار نماید.

وی پس از کسب تجربه در طی بیش از 12 سال فعالیت حرفه ای در زمینه های مهندسی آب و فاضلاب اقدام به تاسیس مهندسین مشاور پاژآب تدبیر نمود و هم اکنون به عنوان مدیر عامل مسئولیت هدایت این شرکت را بر عهده دارد.