در تماس باشید

نشانی ما

پست الکترونیک : info@pazhabtadbir.com

پست الکترونیک : pazhabtadbir@gmail.com

نشانی شرکت : ایران – مشهد – بلوار وکیل آباد – حد فاصل وکیل آباد 48 و 50 – پلاک 1100

تلفن : 71-38941370-051

فکس : 38681780-051