پیام مدیر عامل

امروزه توسعه جوامع وابسته به ارتقاء علم و فناوری آنهاست و بدون آن امكان رسیدن به سطح بالای توسعه یافتگی وجود ندارد. مهندسان مشاور نوعى اهرم علمى و فنى هستند که می توانند با تجهیز خود به دانش روز و ارتباط نزدیک تر با سازندگان داخلى و خارجی در زمینه هاى مختلف ارائه خدمات براى نیل به اهداف توسعه نقش اساسى ایفا نمایند.

تغییر و تحول شتابان در گستره کسب و کار امروزی، داعیان این عرصه را بر آن داشته تا در جهت همراهی با تحولات مستمر، خود را به کارآمدترین تکنیک ها مجهز نمایند. لیکن باید اعتراف نمود این تکنیک ها فی نفسه نمی توانند ضامن موفقیت باشند. نگاهی به سازمان ها و تجارب حاصله نشان می دهد که توفیق، منوط به تغییر تفکر مدیران سازمانها نسبت به تناسب بین واقعیت ها و توانمندی های این ابزارها با قابلیت های سازمان در تبیین و پیاده سازی ابزارهای مذکور می باشد.

شروع و انجام صحیح هر پروژه از طریق روش های رایج در طراحی ها موجب شده است كه تفاوتی میان مجموعه مهندسان مشاور در نوع و شیوه كار آنچنانكه باید و شاید محرز نباشد؛ اما داشتن اعتقاد راسخ در به کارگیری خلاقیت و ابتكار در خدمات مشاور، موجب می شود كه زمان انجام كار و نیز هزینه های پروژه به حداقل رسیده و منافع آن به حداکثر برسد.

بی شک در این میان خشنودی کارفرمایان، ارزشمندترین سرمایه مهندسین مشاور پاژآب بوده و کارفرمایان، شرکای حقیقی و همراهان همیشگی موفقیتهای ما هستند. در افق چشم انداز این مجموعه ندای کارفرما و تشخیص صحیح نیازهای بازار همواره قطب نمای حرکت ما در عرصه خدمات نوین می باشد.

مهندسین مشاور پاژآب با تفویض اختیار گسترده، چارت سازمانی افقی و نیل به تصمیم گیری های غیر متمرکز، سازمانی چابک را بنیان نهاد تا پا به پای تحولات سریع بخش های صنعتی و خدماتی حرکت کرده و با ایجاد زیر ساختهای لازم، و بهره مندی از خلاقیت و مدیریت دانش، سازمانی پویا و پیشرو را به عنوان مشاوری امین و کارآمد معرفی نماید.

اینجانب بر این باورم که هرگونه دستاورد در عرصه ارائه خدمات نوین مشاوره مهندسی و نیل به اهداف تعیین شده، جز با کوشش و مساعی مجموعه همکاران فرهیخته میسر نمی گردد.

ما آگاهیم پیمودن این مسیر دشوار مستلزم تلاش و فداکاری همه همکاران می باشد. اما با ایمان به آینده ای روشن خود را مهیای حرکت در این مسیر سخت نموده ایم و برای رسیدن به این چشم انداز روشن، با تمام توان کوشش خواهیم کرد.

در نتیجه در سالهای آینده نیز آگاهانه و صبورانه در مسیر اعتلای نام “ایران اسلامی” حرکت خواهیم نمود.

حسن ادیبیان

مدیر عامل